Ósmy coroczny zjazd Kościołów Chrystusowych

Ósmy coroczny zjazd Kościołów Chrystusowych odbył się w tym roku w pod Warszawskim ośrodku „Rewita WDW Rynia” w miejscowości Białobrzegi w dniach 22-25 sierpnia. Tematem zjazbu był: „Prawdziwa radość: czyli wzór Jezusa do szcześcia„, który został przedstawiony przez gościnnego mówcę Edwarda Linebaugh. W tym roku mieliśmi możliwość gościć 25 członków z 4 zborów Chrystusowych.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.