W dniach 14-17.08.2014 odbędzie się IX krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych

W dniach 14-17.08.2014 odbędzie się IX krajowy zjazd Kościołów Chrystusowych. Zjazd będzie się w Sokołowsku, niedaleko Wałbrzycha pod polsko-czeską granicą, w ośrodku-pensjonacie „Leśne Źródło”. Tematem zjazdu będzie  „Chrześcijanin z Bożym Charakterem” na podstawie 2 Listu Piotra 1:1-11. Naszymi mówcami będą Mirek Bartczak (Wrocław), Robert Nowik (Gdańsk), Robert Dominiak (Warszawa) oraz Łukasz Kondracki (Warszawa). Usłyszymy tematy takie jak: Chrystus dostarcza wszystkie środki potrzebne do odnowy charakteru, musimy pilnie współpracować z Chrystusem w dziele odnowy naszego charakteru oraz nagroda za odnowę charakteru jest warta wszelkiego wysiłku.  Będą ludzie z 4 zborów Chrystusowych.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.