Czy to istotne, w co wierzę?

Wielu zadaje sobie to pytanie. Czy to istotne w co wierzę? Czy to ważne jaką religię wyznaję? Przecież jest ich tak wiele. Tylko w Polsce jest ponad sto wyznań chrześcijańskich. Które z nich jest „najlepsze”? Które „najwłaściwsze”? A może to tylko kwestia umowna? Czy więc jest to w ogóle istotne czy wierzę czy nie?

Tak, to istotne. Niektórzy twierdzą, że w nic nie wierzą. Mówią, na przykład, że są ateistami. Ale, tak naprawdę to nie ma ludzi niewierzących. Każdy w coś wierzy. Katolik w coś wierzy. Prawosławny w coś wierzy. Podobnie luteranin, baptysta czy zielonoświątkowiec. Są i tacy, którzy mówią, że wierzą tylko w siebie. Są wreszcie wspomniani już ateiści, którzy mówią, że w nic nie wierzą. Ale przecież i ateiści w coś wierzą: wierzą, że Boga nie ma. Ponieważ więc wszyscy w coś wierzymy, istotnym jest, abyśmy sprawdzali wartość naszej wiary – czy ma ona logiczne i rozsądne podstawy.