Krzyż czy pal?

Czy Chrystus zmarł na krzyżu czy na palu? Świadkowie Jehowy, na przykład, wierzą, że zmarł na palu. Podczas gdy prawdą jest, że w imperium rzymskim obie formy były praktykowane, z egzekucją Chrystusa sprawa miała się inaczej. Nowy Testament wskazuje, że nasz Pan został przybity do krzyża, a nie do pala. Rozważ poniższe:

Po pierwsze, po zmartwychwstaniu Chrystus nakazał Tomaszowi włożyć palec w ślady po gwoździach w Jego rękach1. Gdyby został przybity do pala nie wspominałby „gwoździ” – jeden gwóźdź wystarczyłby do przybicia dwóch rąk skrzyżowanych nad głową;

Po drugie, chociaż większość słowników podaje przynajmniej dwa znaczenia słowa „krzyż” (gr.: σταυρós), np.: „pal” i „krzyż”2, to nie słownikowa definicja, lecz kontekst ostatecznie określa znaczenie słowa. Zatem, co znaczy σταυρós? Od czasów starożytnych σταυρós generalnie oznacza dwa skrzyżowane elementy. Stąd do dziś w nowożytnym greckim słowo „skrzyżowanie” to dιασταυρωση, złożenie dwóch słów: dia+σταυρós. A jak to jest ze słowem „krzyż” po polsku? Zastanów się nad słowem „krzyżówka” lub „skrzyżowanie”. Czy oznacza ono pojedynczą drogę czy dwie drogi, które się zbiegają lub przecinają?

Kończąc nasze analizowanie słownikowego znaczenia słowa „krzyż” pamiętajmy też zawsze o znaczeniu krzyża z teologicznego punktu widzenia. Apostoł Paweł nie chlubił się niczym innym jak tylko krzyżem Chrystusa (Gal. 6, 14). Czy chlubił się kształtem krzyża? Oczywistym wydaje się, że nie chlubił się jego kształtem, lecz ogromem miłosierdzia Bożego okazanego nam w tym okrutnym i wydawałoby się bezbożnym narzędziu tortur. Gdy więc mówimy o krzyżu, nie traćmy nigdy z oczu jego celu poprzez oddawanie się bezowocnej legalistycznej debacie o kształcie krzyża.

1Jn 20, 25

2Joseph H. Thayer, Thayer’s Greek-English lexicon of the New Testament. Hendricksons Publishers, Peabody  Massachusetts 2000 p. 586.